Ibasura ang SDO at Huwad na Kasunduan ng mga Cojuangco-Aquino! - Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP)