Peasants Announce 3-Day Lakbayan and Declare Noynoy Aquino as Peasant Enemy No. 1 - Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP)