Category: Hostage-taking - Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP)