Sa panahon sa rali, gipadayag sa mga mamumulong ang lain-laing mga isyu.

Gipalanog sa mamumulong sa Anakpawis-Bohol ug mga mananagat ang hugtanong pagbatok sa planong reklamasyon sa usa ka bahin sa kadagatan sa isla sa Panglao. Kini matod pa tataw nga magdislokar sa lugar panagatan ug kapanginhasan sa mga gagmay’ng mananagat ug mobunga og kadaot sa kinaiyahan. Gipalanog usab niini ang kusganong pagbatok sa planong gatusan ka liboang hektaryang  tamnan og guso sa mamumuhunang mga Koryano. Ang pagpadayag og pag-atras sa maong plano giilang usa ka inisyal nga kadaugan sa hinugpong nga pagbatok sa maong proyekto apan padayon kining nanawagan sa pagkamabinantayon diha sa pagdepensa sa kinaiyahan ug katungod sa pangibuhian.

Gipadayag usab sa mga mag-uuma ang padayong wala maresolba nga kaso sa mga mag-uumang biktima sa palpak nga proyekto sa higanteng dam sa probinsya, ang Malinao ug Bayungan. Layo kini sa target nga makabenepisyong ihap sa mag-uuma, daghang luna nga gipatag nga wala matubigi, dili maayo ang serbisyo ug adunay mahal nga bayad sa serbisyo kunuhay niini. Gipunting usab ang padayong mga konbersyon sa lunang pang-agrikultural alang sa plantasyong “cash crops” sama sa oil palm ug jathropa nga hulga sa kasiguruan sa pagkaon. Dugang gipalanog sa mga lider-mag-uuma ang padayong mga surbeylans, pagpanghulga ug pagpangdaot sa pwersang militar batok sa mga sakop sa HUMABOL ug kaalyadong mga organisasyon niini.

Gibanatan sa HUMABOL ug BAYAN-Bohol  ang kapakyas sa bag-ong rehimeng Aquino sa paghisgot ug pagtratar sa suliran sa kakulang ug kawalay yuta sa mga mag-uuma. Ang pagpadayon niini sa mga kasabutang langyaw’ng dili patas ug nakaapekto pag-ayo sa pag-us-os ug pagka-atrasado sa sektor sa lokal nga agrikultura ug sa padayong paghanyag sa atong kayutaan ug kadagatang sa langyaw’ng pagpahimulos. Gipunting usab niini ang pagpadayon ni Aquino sa OPLAN BANTAY LAYA nga program sa bangis nga gipulihang administrasyon ug kapakyas niini sa paghatag og lakang sa paghunong sa mga kaso sa politikanhong pagpamatay.  

Natapos ang rali sa may mga 4:30 sa hapon.
Hugpong sa Mag-uumang Bol-anon - Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (HUMABOL - KMP)
Danilo Olayvar, Pangkinatibuk-ang Kalihim


Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.